L’any 1988, gràcies a la decisiva intervenció de la Fina Masdéu i del Ramon Salvat, vàrem poder publicar, finalment, el llibre Els ocells al Camp de Tarragona. Malgrat que havia estat redactat i treballat des de 1983, no va ser fins aquell any que el Centre de Lectura es va decidir a publicar-lo.

Des d’aleshores, òbviament, el coneixement de les poblacions d’ocells al Camp de Tarragona ha variat molt, fins i tot el mateix poblament d’espècies ornitològiques ha variat i està variant.

Ara, mercès al format digital, podem oferir de forma totalment actualitzable al dia i interactiva, un recull de les dades existents sobre ocells al Camp, Quins hi ha, quan i on són i fins i tot quants n’hi ha alguns cops. Aquesta és la intenció d’aquest blog.

dimecres, 14 de gener de 2009

Introducció.

Aquest bloc es compondrà, fonamentalment, d’una llista comentada dels ocells observats fins aquest moment a les comarques de la Conca de Barberà, l'Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès.
Al principi, els noms oficial en català i científic de cada ocell. Seguidament hi ha una breu descripció de l’ocell, adaptada a la seva possibilitat de confusió a la zona en concret –és una mica incoherent explicar la diferència entre un raspinell pirinenc i un raspinell comú, ja que és pràcticament impossible d’observar un raspinell que no sigui comú al Camp- Es dóna la llargada en cm. però sovint es fa referència a algun ocell ben conegut per comparar.
Finalment, s’explica la situació poblacional de l’ocell a les quatre comarques, fins i tot la seva dinàmica, en alguns casos.
Aquest és el cos principal del treball, però també s’acompanya, per a que resulti més útil i assequible a gent de lluny de les nostres comarques i al no iniciat en ornitologia; Una breu descripció de la zona, una descripció i classificació dels diferents hàbitats que es poden trobar, una breu explicació dels ocells i el seu món i una petita guia útil en aquest sentit.
Per a obtenir les dades s’han practicat bàsicament les observacions i escoltes directes al camp, en diferents ambients i al llarg de tot el període anual. S’han fet recorreguts a peu i amb vehicles, s’ha trampejat amb xarxa japonesa els ocells, si bé aquesta és la metodologia menys usada amb diferència. Igualment, s’han realitzat seguiments de nidificacions d’algunes espècies escasses, o estudis sobre alimentació d’altres, fins i tot alguns censos, però no s’han avaluat densitats de passeriformes als diferents biòtops, cosa que seria força interessant i que hom creu que mereix una dedicació més gran.
Evidentment, s’han complementat totes les dades obtingudes directament, com s’ha dit, amb una recerca bibliogràfica i el contacte directe amb altres ornitòlegs, naturalistes o gent del camp que visiten la zona i ens han cedit informacions diverses.
Així doncs, s’estudia el poblament ornític del Camp i la Conca de Barberà, prenent com a zona d’estudi les comarques naturals del Camp i la Conca amb les serralades que l’envolten –Serra del Tallat, Muntanyes de Prades, Bloc del Gaià i Serra Carbonària o de Miramar.
Amb aquest marc, s’estudia el poblament ornític de forma directa i indirecta (consultant fonts bibliogràfiques) des de principis dels anys 80, amb visites en totes les èpoques de l’any i procurant de cobrir tot el territori. A més, es fan recorreguts del projecte SACRE de la SEO-BIRDLIFE, del SOCC de l'ICO i es cobreixen les comarques pel que fa a l’Anuari d’ornitologia de l’ICO i a altres treballs col·lectius com els dos Atles de nidificadors i el d'hivernals.
Amb les dades recollides, es confecciona un llistat comentat de tots els ocells observats al llarg dels anys, per l’autor o per altres fonts, esmentant la seva fenologia, abundància i localització en l’hàbitat que li és propi. A més, es fa un comentari de com reconèixer-lo i es proposen llocs concrets o cal anar si es vol veure’l.
També es fan conclusions sobre la composició de l’avifauna de la comarca, distribució per hàbitats i èpoques de l’any, freqüència i tendència poblacional i fins i tot quins problemes concrets provoquen les disminucions o els augments.
El total d’espècies observades és de dues-centes vuitanta-quatre, de les quals cent trenta són nidificadores.
Es conclou que el poblament ornitològic del Camp i la Conca de Barberà és prou ric si considerem que compta, doncs, amb una gran varietat d’espècies. Però també es conclou que hi ha una manca de prospecció evident, més encara si atenem a la importància d’algunes espècies presents, com ara l’Àliga perdiuera, el Blauet o la Merla roquera i d’alguns hàbitats únics i poc o gens estudiats des d’aquest aspecte, com ara el Bosc de Poblet o el bosc de roure reboll.
Cal doncs, una atenció més gran a l’estudi de la fauna en general, i els ocells en particular. Amb aquesta atenció es podria obtenir un major coneixement de l’ornitofauna que podria determinar quin és el grau necessari de protecció dels ambients de la comarca.

El cos del text serà:
Núm. Nom oficial en català. Nom científic.
Noms populars a la comarca, quan n'hi ha.
Fenologia; E: Estival, H: Hivernal, P: De pas i S: Sedentària.
Abundància; AC: Accidental (vist menys de 5 cops) R: Rar. NR: No rar i A: Abundant.
Nidificació; Ps: Possible i S: Segura.
Breu descripció per a la dignosi de l'espècie.
Situació de l'espècie als Països Catalans.
Situació a les comarques estudiades.
Llocs on el podrem veure al Camp i la Conca.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Potser també voleu veure

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...